Darujte nám Vaše 2% z dane

Postup pre zamestnancov

  1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.
  4. Vypíšte Vyhlásenie, k tomu si pozorne prečítajte Poučenie. Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať. Naše údaje sú predvyplnené v pdf, zároveň ich uvádzame aj tu (tieto údaje vedia využiť aj tí, ktorí si podávajú sami daňové priznanie - fyzické osoby - typ A alebo B a právnické osoby):
 IČO: 42072379 
Právna forma: občianske združenie
Názov: Tučniaky Žilina
Ulica: Langsfeldova
Číslo: 1
PSČ: 010 08
Obec: Žilina

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.4.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU. Alebo odovzdajte pri plávaní pokladníkovi.