Kontakty

Kontakt na predsedu klubu:
mail: ivor.rizman@gmail.com,
messenger: Ivor Rizman

FB stránka klubu: https://www.facebook.com/tucniakyzilina/

Poštová adresa klubu: OZ Tučniaky Žilina, Jozef Repčík, Ďurka Langsfelda 1, 010 08 Žilina
IČO: 42072379
DIČ: 2023279445
IBAN: SK60 7500 0000 0040 3009 2207
Miesto plávaniahttps://goo.gl/maps/sjHETsYkZKYuFEeV7

Rýchla úhrada členského: