Povinnosti člena 2021/2022

Členské na sezónu je 10 Euro a treba ho poslať na účet IBAN: SK34 5200 0000 0000 1189 8725 alebo doniesť v hotovosti pokladníkovi klubu. Môžete využiť aj QR kód

Povinnosť odpracovať minimálne jednu plnohodnotnú brigádu, alebo inak podporiť činnosť klubu po dohode s predsedníctvom do konca sezóny.

Od posudzovania pravidelnej dochádzky v rozsahu cca 1/3 termínov (teda aspoň raz týždenne) vzhľadom na situáciu upúšťame. Týka sa hlavne záujemcov o členstvo.

Ostatné povinnosti uvedené v stanovách a ďalších dokumentoch klubu sú platné pre všetkých.