Povinnosti člena 2022/2023

Členské na sezónu je 10 Euro a treba ho poslať na účet IBAN: SK60 7500 0000 0040 3009 2207 alebo doniesť v hotovosti pokladníkovi klubu.

Povinnosť odpracovať minimálne jednu plnohodnotnú brigádu, alebo inak podporiť činnosť klubu po dohode s predsedníctvom do konca sezóny.

Od posudzovania pravidelnej dochádzky v rozsahu cca 1/3 termínov (teda aspoň raz týždenne) vzhľadom na situáciu upúšťame. Týka sa hlavne záujemcov o členstvo.

Ostatné povinnosti uvedené v stanovách a ďalších dokumentoch klubu sú platné pre všetkých.

Rýchla úhrada členského: