Plán činnosti klubu na rok 2021

Plán činnosti klubu na rok 2021

Plán činnosti je vzhľadom na situáciu predbežný a na jednotlivé akcie budú vytvorené samostatné pozvánky v priebehu roka.

 1. Posúdenie adeptov na členstvo a vypracovanie zoznamu pre prípravu krstu záujemcov z minulého roka….(február/marec 2020) 
 2. Virtuálna súťaž v zimnom plávaní v rámci Klubu - návrh (február- marec 2021 
 3. Krst Nových členov Klubu (odhad marec 2021) 
 4. Účasť na niektorom z celoslovenských otužileckých stretnutí (Hrabovo, Klinger, ad hoc podľa záujmu, akcia Športový otužilec, prípadne plávanie v Dunaji ad. hoc.) 
 5. Prechod Javorníkov, prípadne Jánošikovým krajom - Tučniacka stopa, podľa pandemických a snehových podmienok (termín ad hoc)
 6. Plavba dole Váhom v rámci Klubu (podľa podmienok (marec apríl) max. 1 km, namiesto celoslovenského stretnutia otužilcov ktoré býva vo februári. 
 7. Brigáda na chatke - strecha - úprava okolia (apríl, máj)
 8. Čistenie Vodného diela v rámci akcie organizovanej mestom (apríl cca 22.4.2021 - Deň zeme.)
 9. Ukončenie zimnej otužileckej sezóny a otvorenie letnej (diaľkoplaveckej) guláš  - nedeľa,  2.máj 2021 + členská schôdza
 10. Hodinovka na VD máj/jún 
 11. Plavba do Budatína - jún, podľa stavu vody  
 12. Posezónne stretnutie Liptovská Mara - tesne pred začiatkom prázdnin. 
 13. Štafeta La Manche v Žiline - (jún- júl)
 14. Diaľkové plávanie “jarné” na Zlatých Pieskoch pokiaľ bude organizované. (jún) 
 15. Preplavba VD na dĺžku (koniec augusta) aj štafetovo, prípadne alternatíva po pizzeriu a nazad….
 16. Letné viac hodinové plávanie, no.3 (Point 40 Košariská - Veľká voda,  20.8.2021)
 17. Trans Danube Swimm  5.9.2021 13:00
 18. Účasť na splave Moravy s MTB Kolečko, začiatok septembra
 19. Spoločná preplavba niektorých priehrad ak bude záujem…
 20. Diaľkové plávanie  na Zlatých pieskoch ak bude organizované (september)
 21. Otvorenie novej sezóny 2021/22 (Dajte dátum ak máme niečo štandardné) 26.9. resp. 3.10.2021
 22. Výstup na Minčol alebo iný turistický cieľ. (termín ad hoc, aj viac krát počas sezóny)
 23. Brigáda - Váh, chatka okolie
 24. Jesenná hodinovka na VD október
 25. Plávanie pri splne 20.10.2021. - streda
 26.  Účasť na jednotlivých kolách SP v zimnom plávaní (november, december)
 27. Mikulášske stretnutie a plávanie  (6.12. 2021)
 28. Vianočný beh a plávanie - súťaž v plávaní v spolupráci s mestom. (18.12.2021)
 29. Predvianočný punč december (19.12) 
 30. Kapustnica a členská schôdza…(16.12)
 31. Silvestrovské plávanie 31.12.2021 o 14:00

Odpovedať