24 hodinovka – propozície

24 hodinovka – propozície

Propozície: Prvý ročník 24 hodinového diaľkového vytrvalostného plávania na otvorenej vode

(organizátor si vyhradzuje úpravu a upresnenie)

Miesto konania:

 • areál vodných športov POINT40, Veľká voda (Veľké Košariská) Dunajská Lužná

Dátum  a čas konania:

 • 26.6.2021 od 12,00 hod (vstup do vody) do 27.06.2021 do 12,00 hod (výstup z vody)

Kategórie:

 • jednotlivci  (ženy a muži spoločne)
 • štafety 2, 4 a 6 členné (ženy a muži spoločne)
 • klubové štafety 4 alebo 6 členné  (ženy a muži spoločne)

Podmienky účasti:

 • zaplatené štartovné - výhradne elektronicky na bankový účet ĽMVv. o.z. do 6 dní pred konaním podujatia
 • plavci v kategórii jednotlivci – spoločne s prihláškou predložiť stručnú prezentáciu  účasti a dosiahnutých výsledkoch na vytrvalostných plaveckých podujatiach
 • organizátor si vyhradzuje právo neakceptovať prihlášku plavca jednotlivca v prípade vysokého záujmu účasť v tejto kategórii a výber bude stanovený na základe predošlých účastí a dosiahnutých výsledkov vo vytrvalostných plávaniach 
 • plavci jednotlivci a plavci v štafetách - pri prezentácii podpísať formulár čestného prehlásenia, že majú dobrý zdravotný stav, sú si vedomí náročnosti podujatia a sa zúčastňujú na vlastné riziko
 • počet  účastníckych štafiet nie je limitovaný 

Povinná výbava účastníkov:

 • plavci jednotlivci počas nočného plávania svetelné signalizačné zariadenie na hlavách a odporúčame použitie bezpečnostného plaváku
 • plavci v štafetách povinné použitie bezpečnostného plaváku a počas nočného plávania odporúčame  svetelné signalizačné zariadenie na hlavách

Trasa plávania:

 • dĺžka jedného úseku  odporúčaná denná trasa 1100m a nočna 500m
 • trasa bude vyznačená bójkami a počas nočného plávania osvetlená
 • v prípade, že pri ukončení akcie pre 500m úsek, tak do ďalšieho úseku nebude vpustený
 • predpokladaná teplota vody 20 až 22 st. cels.

Plavecký režim:

 • kategória plavec jednotlivec môže mať prestávky s výstupom z vody, čo nahlási organizátorom; počet a dĺžka výstupov nie je limitovaná
 • štafeta má počas podujatia vo vode vždy jedného plavca, pričom doba pobytu jedného plavca štafety vo vode nie je stanovená a taktiež striedanie plavcom nie je stanovené vopred nahláseným poradím a je ľubovoľné
 • jednotlivec a aj štafeta môžu účasť predčasne ukončiť, pričom im bude započítaný  a vyhodnotený odplávaný čas a dĺžka odplávanej trasy

Vyhradenie práva organizátora:

 • v prípade extrémneho zhoršenia sa počasia si organizátor vyhradzuje právo podujatie prerušiť alebo aj zrušiť, čo bude včas oznámené
 • podujatie môže byť v čase jeho príprav zrušené resp. presunuté na iný termín v dôsledku jeho zákazu vo väzbe na pandémiu  koronavírusu
 • organizátor si vyhradzuje právo neprijať prihlášky v prípade včasného nezaplatenia štartovného resp. nedôstojného správania sa účastníka, čo posúdi organizačný štáb podujatia
 • zákaz použitia alkoholických nápojom zúčastnených plavcov a organizátor si v prípade preukázania použitia alkoholických nápojov plavcom jednotlivcom alebo členom štafety týchto z účasti vylúčiť bez vrátenia štartovného

Občerstvenie a stravovanie počas konania podujatia:

 • organizátor zabezpečí pre účastníkov pitný režim (minerálna voda a teplý čaj)
 • ďalšie občerstvenie a stravovanie si zabezpečuje účastník  vo vlastnej réžii a na vlastné náklady. Podľa potreby a záujmu bude k dispozícii otvorený bufet počas konania celého podujatia.
 • v priestoroch podujatia budú zabezpečené potrebné hygienické zariadenia
 • účastník je zodpovedný za dodržiavanie hygieny a ochrany životného prostredia v mieste konania podujatia

Sprievodný kultúrny a spoločenský program

 • počas konania doby podujatia bude zabezpečený sprievodný kultúrny a spoločenský program  - Otvorenie leta Point40

Bezpečnosť a ochrana:

 • bude zabezpečená stála 24 hodinová zdravotná ochrana s vozidlom pohotovostnej služby
 • na vode bude počas celého podujatia záchranný čln pre prípady potreby pohotového zásahu
 • areál Point40 je celodenne chránený bezpečnostným kamerovým systémom

Ocenenia a upomienkové predmety:

 • všetci aktívni účastníci budú odmenení účastníckym diplomom
 • v každej kategórii bude vyhodnotený najúspešnejší účastník

Médiá a publicita:

 • zabezpečuje organizátor spoločne s partnerom Point40
 • organizátor si vyhradzuje výlučné právo poskytovať informácie pre médiá a verejnosť o konaní, priebehu a výsledku podujatia

Vstup do areálu a parkovanie osobných automobilov:

 • vzhľadom, že podujatie sa koná v súkromnom areáli, tak plavci platia vstupné: vstupné pre plavca jednotlivca a členov štafiet je súčasťou štartovného poplatku. Vstup členov doprovodu je v sume 5,00 EUR, čo doprevádzajúcim osobám umožní v plnom rozsahu čerpať poskytované služby areálu. Platba vstupného pre doprevádzajúce osoby je možná len na mieste konania podujatia a jej cene je zahrnuté aj parkovanie osobného motorového vozidla,
 • v priestoroch areálu Point40 je možné postavenie stanu a bývanie v upravenom motorovom vozidle - výška poplatku bude včas oznámená.

PhDr. Blažej Slabý, CSc.

ĽADOVÉ MEDVEDE Veľká voda, o.z.

Predseda o.z.  a organizačný riaditeľ podujatia

Registrácia elektronicky - formulár nájdete tu:
https://www.velkavoda.sk/24-hodinovka-registracia/

Odpovedať