Zloženie predsedníctva a revíznej komisie

Zloženie predsedníctva- funkcie

Ivor Rizman: predseda

Jozef Repčík: podredseda - starostlivosť o majetok klubu, pravá ruka predsedu

Marta Plaštiaková: tajomníčka klubu - evidencia záujemcov o členstvo v klube

Peter Ondráš, ml.: hospodár - vedenie finančných záležitostí OZ

Michaela Pastorková: Módny guru - obstarávanie klubových odevov

Peter Cigánik: člen výboru

Peter Mičic: člen výboru, tréner reprezentačného družstva

Revízna komisia

podľa hlasov z nedeľných volieb konaných 20.9.2020 sú do revíznej komisie navrhnutí:

Milan Sobota, Milka Židuljaková, Karol Končál

Odpovedať