Zápisnica zo schôdze predsedníctva OZ Tučniaky Žilina

Zápisnica zo schôdze predsedníctva OZ Tučniaky Žilina

Schôdza prebehla dištančnou formou cez aplikáciu ZOOM. Schôdzu otvoril a  viedol predseda klubu Ing. Ivor Rizman. 

Prítomní: Ing.Ivor Rizman, Mgr. Jozef Repčík, Marta Plaštiaková, Ing. Peter Ondráš, Mgr. Michaela Pastorková, Peter Cigánik, Peter Mičic

Program:

1. Hospodárenie klubu

2. Plán výdavkov 

3. Plán činnosti klubu 

4. Záujem o členstvo v klube, krst nových členov

Hospodárenie klubu.

Príjmy965,55 €Poznámka
z toho
2%369,55 €
členské490,00 €
dar15,00 €
predaj90,00 €
iné1,00 €
Výdavky985,98 €
z toho
chatka296,31 €nájom pozemku + kľúče + infra ohrievač
náklady k 2%132,40 €výnimočne sú tu spočítané náklady čiastočne za 2 sezóny (pretože boli tak platené v priebehu roka 2020)
bankové poplatky37,40 €
preplatenie PHM136,17 €
otužilecké akcie61,53 €
členské schôdze49,90 €
iné272,27 €teplomer, stopky, rošt, kompresor, klaksón, drenáž
Rozdiel (príjmy - výdaje)-20,43 €
Disponibilné prostriedky2 594,36 €
z toho
Zostatok pokladňa542,12 €
Zostatok bankový účet2 052,24 €

Plán výdavkov na rok 2021

 1. Chod OZ 38+66+207= 311  € (bankové poplatky, nájom pozemku pod chatkou + notárska zápisnica k 2%).
 2. Materiál na nové pokrytie strechy - 450 € (náklady na materiál - Blachotrapez), montáž a doprava vo vlastnej réžii.
 3. Iné MTZ chatky (plynová bomba)    100  €.
 4. Príspevok na ošatenie pre členov klubu - nálepky na tričká, vyšívanie klubových znakov na plavky a iné zvršky a  pod - v tomto kalendárnom roku klub nebude  prispievať - 0 €.
 5. Príspevok na akcie organizované klubom, pre členov klubu, - guláš, kapustnica, punč, iné spoločné akcie organizované klubom v Žiline max. 500 €.

Plán činnosti Klubu 

 1. Posúdenie adeptov na členstvo a vypracovanie zoznamu pre prípravu krstu záujemcov z minulého roka….(február 2020) 
 2. Virtuálna súťaž v zimnom plávaní v rámci Klubu - návrh (február- marec 2021 
 3. Krst Nových členov Klubu (odhad marec 2021) 
 4. Účasť na niektorom z celoslovenských otužileckých stretnutí (Hrabovo, Klinger, ad hoc podľa záujmu, akcia Športový otužilec, prípadne plávanie v Dunaji ad. hoc.) 
 5. Prechod Javorníkov, prípadne Jánošikovým krajom - Tučniacka stopa, podľa pandemických a snehových podmienok (termín ad hoc)
 6. Plavba dole Váhom v rámci Klubu (podľa podmienok (marec apríl) max. 1 km, namiesto celoslovenského stretnutia otužilcov ktoré býva vo februári. 
 7. Brigáda na chatke - strecha - úprava okolia (apríl, máj)
 8. Čistenie Vodného diela v rámci akcie organizovanej mestom (apríl cca 22.4.2021 - Deň zeme.)
 9. Ukončenie zimnej otužileckej sezóny a otvorenie letnej (diaľkoplaveckej) guláš  - nedeľa,  2.máj 2021 + členská schôdza
 10. Hodinovka na VD máj/jún 
 11. Plavba do Budatína - jún, podľa stavu vody  
 12. Posezónne stretnutie Liptovská Mara - tesne pred začiatkom prázdnin. 
 13. Štafeta La Manche v Žiline - (jún- júl)
 14. Diaľkové plávanie “jarné” na Zlatých Pieskoch pokiaľ bude organizované. (jún) 
 15. Preplavba VD na dĺžku (koniec augusta) aj štafetovo, prípadne alternatíva po pizzeriu a nazad….
 16. Letné viac hodinové plávanie, no.3 (Point 40 Košariská - Veľká voda,  20.8.2021)
 17. Trans Danube Swimm  5.9.2021 13:00
 18. Účasť na splave Moravy s MTB Kolečko, začiatok septembra
 19. Spoločná preplavba niektorých priehrad ak bude záujem…
 20. Diaľkové plávanie  na Zlatých pieskoch ak bude organizované (september)
 21. Otvorenie novej sezóny 2021/22 (Dajte dátum ak máme niečo štandardné) 26.9. resp. 3.10.2021
 22. Výstup na Minčol alebo iný turistický cieľ. (termín ad hoc, aj viac krát počas sezóny)
 23. Brigáda - Váh, chatka okolie
 24. Jesenná hodinovka na VD október
 25. Plávanie pri splne 20.10.2021. - streda
 26.  Účasť na jednotlivých kolách SP v zimnom plávaní (november, december)
 27. Mikulášske stretnutie a plávanie  (6.12. 2021)
 28. Vianočný beh a plávanie - súťaž v plávaní v spolupráci s mestom. (18.12.2021)
 29. Predvianočný punč december (19.12) 
 30. Kapustnica a členská schôdza…(16.12)
 31. Silvestrovské plávanie 31.12.2021 o 14:00

Záujem o členstvo v klube, krst nových členov stav k 27.1.2021

Zoznam členov na krst z minulého roka (prihlášky 2019/2020)

Ivan Kolárik, Pavol Held, Zuzana Brončeková, Michal Stanko, Martin Hikaník, Ján Pelcz, Marek Kotus, Peter Haspra, Katarína Hasprová, Tomáš Matej, Marián Pinteš, Janka Hirnerová, Anna Tužinčinová, Ján Koniar

Zoznam záujemcov o členstvo - podané prihlášky v sezóne 2020/2021

Juraj Šrámek, Slavomír Mlích, Katarína Panisová, Peter Húšťava, Jana Maťhová, Martina Ivašková, Zuzana Adamčíková, Gabriela Panáková,  Ľudo Jambrich, Marta Kršáková, Zuzana Gavorová, Ľuboš Remek

Odpovedať