Ciele činnosti klubu

Základným cieľom klubu je vytvárať pre občanov Žiliny a okolia možnosti a podmienky na rekreačno-kondičné otužovanie formou pravidelného celoročného plávania vo voľnej prírode.

Klub poskytuje svojim členom formálne zastrešenie (občianske združenie) ako aj neformálne, priateľské prostredie (vyše 50 členov). Ponúka mnohoročné skúsenosti s otužovaním, vhodné lokality, pomoc, rady, odporúčania pre začínajúcich plavcov. Organizuje pravidelné klubové tréningy, stretnutia slovenských otužilcov, pripravuje účasť členov na domácich i medzinárodných podujatiach a organizuje aj ďalšie vlastné športové akcie (turistika, lyžovanie, bežky, cyklistika …).

Klub usiluje o propagáciu otužovania predovšetkým ako prostriedku k upevneniu telesného zdravia a odolnosti, k posilneniu duševného zdravia, vôle, psychickej vyrovnanosti, sebadôvery. Ale aj ako spôsobu relaxácie, príjemnej zábavy a zdroja vnútornej pohody. V spojení so zdravou životosprávou, dostatkom pohybu a športu vedie členov k aktívnemu a zdravému životnému štýlu.

Radi by sme priviedli k pravidelnej rekreačno-športovej aktivite aj tých ľudí, ktorí z najrôznejších dôvodov (vek, hmotnosť, slabšia fyzická kondícia, telesný handicap a pod.) na aktívny šport rezignovali, alebo nenašli pre seba inú vhodnú formu.

Častým a bezprostredným kontaktom s prírodou chceme prispieť aj k formovaniu lepšieho vzťahu k prírode, hlbšiemu uvedomeniu si potreby jej všestrannej ochrany a k úsiliu o zlepšenie životného prostredia

Jeden komentár k “Ciele činnosti klubu

Komentáre sú zamknuté.