Stretnutie s záujemcami o členstvo v klube

Každý rok sa po určitom čase od zahájenia sezóny organizovalo stretnutie predsedníctva s záujemcami o otužovanie v našom klube.

Predseda predstavil záujemcom ciele nášho občianskeho združenia, priblížil záujemcom zásady postupného a pravidelného otužovania, bezpečnosti pri našich aktivitách. Priestor dostali aj adepti, ktorí sa mohli na čokoľvek spýtať a aj sa trochu predstaviť.

Keďže je situácia s pandémiou, aká je, musíme tohto roku trochu improvizovať. Zoznam záujemcov je dlhý. aAby sme splnili prísne podmienky na možnosti zhromažďovania sa museli by sme organizovať stretnutia 2+4 a to by nám trvalo až do Vianoc, ak by sme pri tom nepomrzli.

Preto namiesto osobného príhovoru k novým členom navrhujeme takýto postup:

Dištančné vzdelávanie s týmto obsahom:

Záujemcovia o členstvo v klube sa samostatne oboznámia s dokumentami, ktoré sú na našej stránke: www.tucniakyzilina.sk

V kategórii "o nás" si samostatne prečítajú o Klube otužilcov Tučniaky Žilina, oboznámia sa s cieľmi klubu, stanovami klubu a tiež si naštudujú aj spoločenské a etické zásady klubu.

Preštudujú si postup nadobudnutia členstva, kde nájdu aj prihlášku do klubu.

V rámci samoštúdia si prečítajú aj články v kategórii Teória otužovania, kde dostanú komplexnú informáciu o otužovaní ako takom, prípade nájdu linky na ďalšie informácie.

Oboznámia sa s:

Základnými informáciami o otužovaní, pokračovať môžu ďalšími článkami v tejto sekcii, ale určite by nemal vynechať: zásady bezpečného otužovania

Po naštudovaní materiálov si záujemca o otužovanie v našom klube sformuluje otázky, na ktoré by ho zaujímali odpovede, prípadne si vytlačí a vyplní prihlášku za člena v klube a pri jej odovzdávaní niektorému členovi predsedníctva, najlepšie predsedovi, Ivor Rizman , alebo podpredsedovi Jozef Repčík sa priamo na mieste dozvie ďalšie informácie alebo ich predsedovi napíše či na mail, alebo messenger.

Akonáhle sa situácia zlepší, radi sa stretneme osobne so všetkými naraz, aby sme sa trošku lepšie spoznali, kto je kto a odpovieme na všetky Vaše zvedavé otázky.

Odpovedať