Klub otužilcov Tučniaky Žilina

Klub otužilcov Tučniaky Žilina

Sme športovo zamerané občianske združenie, ktoré zoskupuje záujemcov o aktívne otužovanie formou celoročného plávania na otvorených vodách zo Žiliny a okolia. Našim cieľom je vytvárať organizačné, materiálne, bezpečnostné a spoločenské podmienky pre  realizáciu aktívneho  otužovania, teda plávania vo voľnej prírode 12 mesiacov v roku, bez ohľadu na aktuálne teplotné a poveternostné podmienky. Využívame kombináciu stojacej vodnej hladiny na Vodnom diele Žilina a po jej zamrznutí  hladiny rieky Váh, ktorý nezamrzne ani v najsilnejších mrazoch a umožňuje nám neobmedzené  plávanie počas celej zimy.

Činnosť klubu sa rozvíja v troch základných smeroch, ktoré umožňujú každému členovi nájsť si svoju, pre seba príťažlivú  a vhodnú formu.

1.Základné, kondičné otužovanie. Je vhodné pre začiatočníkov, ale aj pokročilých otužilcov, ktorí uprednostňujú voľné, nesúťažné a nijako nelimitované otužovanie pravidelným aktívnym pobytom v studenej vode. Ide o rekreačné plávanie ľubovoľným plaveckým spôsobom na individuálne dlhej trati, individuálne dlhý čas, tak a toľko, ako je plavcovi príjemné.  Kondičné otužovanie má predovšetkým relaxačný a zdravotno-preventívny charakter.

Spoločné plávanie zvyšuje zaujímavosť i bezpečnosť, prináša nové medziľudské vzťahy, zábavu a príjemnú spoločenskú atmosféru. Okrem plávania v domácich vodách sa členovia počas sezóny zúčastňujú zaujímavých spoločných otužileckých stretnutí a podujatí , organizovaných klubmi v rámci  celého Slovenska i v zahraničí.

Kondičné otužovanie nevyžaduje žiadnu osobitnú plaveckú, či fyzickú zdatnosť, nemá nijaké vekové obmedzenia, je vhodné pre všetky vekové kategórie, vrátane detí, či seniorov. Elementárnym predpokladom je základná plavecká spôsobilosť,  primeraný fyzický a zdravotný stav.

2.Súťažné zimné plávanie. Je určené pre otužilcov – plavcov, ktorí majú športové a súťažné ambície. Je zamerané na zvyšovanie  plaveckej i otužileckej výkonnosti a jednotlivé plávania majú charakter tréningov. V priebehu zimnej sezóny sa plavci zúčastňujú súťažných podujatí v SR  (viackolová súťaž  Slovenský pohár v zimnom plávaní), samostatných zimno-plaveckých súťaží v SR a medzinárodných súťažných podujatí. Súťaží sa obvykle na štandardných tratiach 50m, 100m, 250m, 500m, 750m a 1000m. Vzhľadom na nízku teplotu vody pri súťažiach ( 0 – 12°C) môže súťažné plávanie mať aj charakter extrémneho športu. Okrem súťažných podujatí v SR a susednej Českej republike sa členovia klubu  zúčastňujú Svetových šampionátov v zimnom plávaní, ktoré sa koná každé dva roky  na rôznych miestach Európy.

3.Diaľkové plávanie. Môže, ale spravidla nemá súťažný charakter. Je určené plavcom, ktorí majú alebo si chcú zvýšiť svoju  plaveckú vytrvalosť na dlhých, viackilometrových tratiach. Obvykle sa využívajú  veľké vodné plochy, priehradné nádrže, alebo splavné rieky. Diaľkové plávanie sa spravidla realizuje pri teplotách vody nad 12°C, ktoré umožňujú dlhší pobyt vo vode. V žilinských  podmienkach je to každoročné plávanie vo Váhu od Vodného diela do Budatína (4,8 km) a rôzne dlhé trate na Vodnom diele. Niektoré slovenské kluby organizujú časové plávanie (hodinovka, dvoj, troj, štvor-hodinovka , alebo 3 km, 5 km a pod.). V medzinárodnom meradle sa organizujú rôzne dlhé plavby na riekach i stojatých vodách. K tým najnáročnejším a najznámejším patria  preplavby kanálu La Manche,  preplavby troch najznámejších tratí, tzv. Tripl Crown of Open Water swimming (La Manche, Catalina Chanel a oboplávanie ostrova Manhattan), či Oceans Seven – 7 najznámejších  maratónskych plaveckých tratí na svete.

Klub umožňuje členom zvoliť si individuálne vybranú formu, či kombinovať  dve alebo aj všetky tri formy celoročného otužovania a plávania a zúčastňovať sa akcií a podujatí podľa vlastného výberu.

Okrem samotných plaveckých aktivít sa členovia klubu stretávajú aj pri iných športových klubových akciách (bežky, lyžovanie, turistika, cyklistika), alebo spoločenských akciách (otvorenie novej sezóny, mikulášske plávanie, privítanie Nového roku, slávnostný krst nových členov, plávanie pri splne a pod). Klub otužilcov pôsobí v Žiline od roku 2005 a má svoju základňu na Vodnom diele Žilina.

Jeden komentár k “Klub otužilcov Tučniaky Žilina

Odpovedať