Výzva – Tučniak diaľkoplavec

Výzva – Tučniak diaľkoplavec

Čo to je, kto to je?

Je to plavec, ktorý sa snažil, za dopredu určené obdobie, zaplávať čo najviac metrov, kilometrov.
Cieľom je motivovať čo najväčší počet členov klubu a záujemcov o členstvo, aby po ukončení zimnej sezóny pokračovali v plávaní a postupne sa v ňom zdokonaľovali.
Čo sa v teplej nenaučíš, v studenej už nestihneš. Zdokonalovať štýl treba v teplejšej vode v ľadovej treba využívať to čo sa človek naučil počas leta.

Čo za to?

Po splnení minimálnej sumárnej vzdialenosti 25 km za celé obdobie získa účastník polokošeľu s logom a príslušnou kategóriou ktorú sa mu podarilo vyplávať.
Vyšší level je stanovaný na 50 km a najvyšší 75 km.
Samozrejme Tí čo splnia limit 100 km si zaslúžia mimoriadne ocenenie.

Keďže chceme motivovať čo najviac našich čôenov aby v lete neprestali plávať, tak sme tomu prispôsoboli aj limity a na rozdiel od iných klubov odmeníme aj tých čo prejavia vôľu a zaplávajú aspoň tých vyššie uvedených 25 km.

Obdobie

Bude nasledovné:
Od dňa ukončenia zimnej sezóny (vrátane) do otvorenia novej zimnej sezóny. Včas oznámime. Pravdepodobne ukončíme sezónu 12.mája na Pankráca a novú začneme 6. októbra . Výzva teda bude trvať 21 tíýdňov.

Podmienky

Výzvu začneme individuálne plniť 12.5. 2024 pri ukončení zimnej sezóny.
Na tento deň plánujeme aj akciu "La Manche" kedy sa spoločne pokúsime naplávať vzdialenosť 33 km na VD a zároveň tak odštartujeme diaľkoplaveckú výzvu,

Po tomto dátume si každý plavec začne sám evidovať odplávanú vzdialenosť po jednotlivých týždňoch.
Je na každom jednotlivcovi, ako bude vzdialenosť merať a evidovať, do tabuľky si ich bude zapisovať sám.

V prípade plavby dole prúdom v rieke si prepočíta vzdialenosť podľa rýchlosti vodného toku primerane podľa času v otvorenej vode.

Na vodnom diele je vhodné plávať dopredu známe okruhy, po schody, prvé a späť (300m), druhé a späť 600 m, po smrečok a späť 500 m a pod, Na druhú stranu a nazad je to 510 m. Okolo ostrova a späť 4 km.

Plávať je možné na akejkoľvek otvorenej vodnej ploche ako jazero, more, rieka. Nevylučujeme ani bazény, hlavne preferujte tie otvorené, hoci pravé Tučniaky by sa asi chlóru radšej vyhli.

Výzvu je možné začať plniť kedykoľvek počas stanoveného obdobia. Podobne ako dochádzku si každy sám bude značiť odplávanú vzdialenosť po jednotlivých týždňoch.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18Kh9w40-b-M3JgHUUI1XN2HqZQQQn7HJoLIYW5XgnCY/edit?usp=sharing

Kategórie

25 km (treba zaplávať cca 1,2 km týždenne)

50 km (treba zaplávať cca 2,4 km týždenne)

75 km (treba zaplávať cca 3,6 km týždenne)

100 km (treba zaplávať cca 4,8 km týždenne)

Názvy kategórií sa kolektívne doladia počas plnenia výzvy.

Odpovedať