Veľké čistenie Vodného diela 2024

Veľké čistenie Vodného diela 2024

Dnes 23.3. 2024 sa nekonali len voľby prezidenta ale aj čistenie VD.

Tradične sa tejto akcie zúčastnili aj naši členovia. Na našej strane VD záštitu prebrali rybári z SRZ

Veľký odpad už bol na našej strane pravdepodobne vyzbieraný, tak sme sa zaoberali aj tým drobnejším prevažne plastom. Nechýbali však ani tradičné poldecové flaštičky, plácačky a aj pár väčších sklenených flašiek. Vďaka zálohovaniu bolo citeľne menej plastových fliaš.

Napriek tomu sne vyzbierali na 1 km cca 10 vriec drobného odpadu.

Na druhej strane nás zastupoval Ľudo. Tam bolo odpadu viac a sám vyzbieral 3 vrecia na 150 metrovom úseku.

Nakoniec sne sa okúpali aj poopekali a v našom prístrešku podebatovali.

Vďaka všetkým členom, čo si našli čas a zviditelnili na tejto akcii náš klub.

Palo H. zabezpečil odvoz našich vriec a predišiel tak možnej redistribúcii naxbietabého odpadu počas večerného vetriska. Vďaka Pavol!

Odpovedať