Chladné kilečko a Chlado-mil – propozície

Chladné kilečko a Chlado-mil – propozície

Máme za sebou Virtuálne majstrovská klubu v plávaní a Ľadoplavca. Tie sme absolvovali v ľadovej vode.
Teplota vody už nie je ľadová, ale už je "len" chladná, hoci ešte do konca sezóny občas iste poklesne a bude zase aj studená.

Sme klub otužilcov, a v našich propozíciách máme čierne na bielom napísané, že sa chceme venovať celoročnému plávaniu v otvorenej vode.
Preto chceme našich členov všemožne povzbudzovať a motivovať v plávaní. Aby postupne našli v plávaní plnú radosť z vody, aby pociťovali slobodu pohybu v nej, ale aj radosť z prekonávania samých seba, svojej pohodlnosti a svojich limitov v kolektíve rovnako alebo aspoň podobne postihnutých 😉
Isteže, nie každý v našom klube musí plávať. Už to, že vôbec vlezie do studenej vody a určitú dobu v nej zotrvá mu prináša benefity na tele aj duši. Ale verte že skutočná radosť príde až s pohybom v nej. Je to trochu vyšší level a ako bolo vyššie naznačené, vždy sa je kam ešte trochu posunúť, ale jedným dychom treba dodať, že to nie vždy to za to aj stojí! No a športové otužovanie je o plávaní a posúvaní limitov. Limitujúce faktory sú teplota vody, zaplávaná vzdialenosť. Zaplávaná vzdialenosť tesne súvisí s rýchlosťou plávania a teda dĺžkou ktorú sme schopní preplávať pri danej teplote vody, rešpektujúc limity.
Extrémne výkony a výzvy pre najlepších jednotlivcov, časové limity neriešia. Tí už sa nachádzajú mimo nášho chápania a prekonávajú samých seba.

My sa v našej výzve budeme držať pri zemi a rešpektovať známe skutočnosti o maximálnom pobyte pri danej teplote vody a našom stave pripravenosti.
Preto ďalšia výzva Chladné kilečko a Chlado-mil je pre dostatočne rýchlych a otužilých plavcov a o ich schopnostiach plávať vo vode pri teplote, pri ktorej sa zhruba pláva v kanáli La Manche teda často vo vode do 15°C.

Neskôr, s príchodom leta nás už teplota vody nebude trápiť, už to bude o výdrži v plávaní a nie o otužilosti. Je nám jasné, že výhodu majú bývalí plavci z ktorých sa skôr stanú športový otužilci ako naopak. Ale každý sa má možnosť v plávaní zlepšiť a "dorásť" na podmienky výzvy.

Chladné kilečko

Nie nejde tu o žiadnu politiku, žiadne uľahčenie podnikania, nič podobné, ba práve naopak. Dokonca kilečko v tomto prípade znamená kilometrík a nie stovečku, hoci neskôr po absolvovaní chladného kilečka sa už počíta každá stovečka naviac ale to už hodne predbiehame. Pre väčšinu členov klubu bude už dosiahnutie 500 m teda pol-kilečka peknou výzvou a veríme že sa nájde viac ako 10 členov ktorí zaplávajú už v tejto sezóne v chladnej vode aspoň kilometer. Tí čo to nezvládnu v tejto sezóne v lete potrénujú plávanie a splnia výzvu na budúci rok. Športové otužovanie - zimné plávanie je o postupnosti, netreba mať veľké oči, a to čo nezvládneme tento rok, môžeme zvládnuť ak chceme o rok o dva....

Dosť bolo slov na úvod, poďme teda na to o čo vlastne ide vo výzve ide.

Podmienky výzvy:

Vzdialenosť:

Treba preplávať najmenej 1000 m.

Napríklad je to dvakrát na druhú stranu a späť, ale to môžu naozaj len dobrý plavci, hlavne ten truhý krát. Tak sa radšej držme brehu a plávajme znovu "po schody" (7*150=1050m) alebo po druhé schody a nazad (600) a ešte raz po prvé a nazad a znovu po prvé (450) spolu 1050. Alebo po vŕbu za prvým smrečkom pred druhými schodami a nazad 2* to je presne 1000 m.

Jednoducho treba dokázatelne zaplávať 1000m napr. potiaľto a späť: To potiaľto je cca 15 m pred prevráteným člnom a sú tam tri svetlé žulové kamene položené na sebe a je tam možnosť aj vyjsť na cestu.

Povolená výstroj:

Samozrejme len plavky, čiapka tentokrát len silikónka, žiaden neoprén a ani žiadne topánky do vody, tie by Vám len prekážali pri plávaní. Plavecké okuliare a štuple do uší sú povolené.

Teplota vody

max 14,9°C

Prečo pod 15? a nie pod 12? Veď obyčajne je chladná voda definovaná, ako voda od 8°C do 12°C.


Lebo sa máme radi a z teórie vieme, že:

Ak má voda viac ako 20°C plávanie je časovo neobmedzené.
Ak sme začiatočníci, pri teplote vody 15-20°C plávame maximálne 40 minút,
pri teplote vody 10-15°C 30 minút,
pri teplote vody 5-10°C do 10 minút,
pod 5°C do 5 minút.

Takže sme zmiernili podmienky na vodu do 15°C

Je samozrejme na Vašom uvážení, stave tela, ducha, plaveckej a otužileckej výkonnosti, či si zvolíte variant ortodoxné chladné kilečko a zaplávate 1000 m do 12°C (max 11,9 alebo chladné kilečko a využijete tie 3 stupne navyše teda max 14,9°C.

Bezpečnostné doporučenia

Bezpečnosť nadovšetko a preto znovu 3P. Pravidelnosť  -  Postupnosť -  Primeranosť aj tu platia rovnako, ako pri prvých pokusoch vstupu do chladných, studených ba až ľadových vôd.
Naozaj neskúšajte ísť hneď na hranu, hoci nový komiks by ostatných iste potešil. Ale prosím dbajme na to, aby to neskončilo horšie a nebolo z komiksu parte, to iste nikto nechce.
Mohli by sme vytýčiť trať aj inak (krížom krážom cez VD), ale znovu pre bezpečnosť, držme sa našich overených schodov a okraja priehrady, aby sme kedykoľvek mohli pokus prerušiť a vyliezť bezpečne von, pri akomkoľvek náznaku triašky, nevoľnosti atď.
Vždy majte svojho kamaráta na brehu, prípadne vo vode pri Vás pripraveného kedykoľvek pomôcť.
Začiatočníci neprekračujete limity pobytu vo vode podľa jej teploty za žiadnu cenu! Vyskúšajte si najprv polkilečko, pridajte potom 100m a tak ďalej a pozorujte čo to s Vami robí, sledujte teplotu vody a vzdialenosť, ktorá je pre Vás ešte v "pohode" nesnažte sa nič si dokazovať, len pre to že Váš kamarát to zvládol, tak musím aj ja.
Taktiež bez plaváku neurobte ani tempo a hodiť sa bude aj plavák s vnútorným vrecom, kde si uložíte telefón pre záznam trasy, alebo GPS hodinky, alebo priamo turistické GPS so zapnutým záznamom trasy.
Každý výzvu plní na vlastnú zodpovednosť ako pri všetkej našej činnosti. Sme však preto v klube, že sme ochotní si prípade núdze vždy pomôcť.

Dokedy táto výzva platí a kedy sa dá plniť?

Výzva predbežne nie je časovo obmedzená, dá sa plniť kedykoľvek, keď teplota klesne pod vyššie spomínané limity. Preto je nanajvýš vhodné, aby ste sa pokúšali zdolať nové méty len počas oficiálnych tréningov. Vtedy sa odmeria teplota vody, je prítomných viac plavcov, ktorí Vám výkon nielen dosvedčia, ale prípadne budú vedieť pomôcť v prípade núdze.
Samozrejme, treba kamarátov informovať o čo sa pokúšate, aby vedeli byť poruke keď bude treba, a byť s nimi v očnom kontakte a aj občas prehodiť slovo dve, ako sa cítite, aby vedeli posúdiť, či máte ešte jasnú myseľ a viete sa ešte správne rozhodnúť.

Bude aj tričko?

Klasik by sucho bez ďalších vysvetľujúcich komentárov poznamenal: "Ja predsa neplávam pre tričko"

Tričko však bude. Bude za splnenie plnej výzvy, teda keď niekto zapláva kilečko v chladnej vode pod 12°C,. Čo bude na tričku?
Navrhnite niečo, čo s témou súvisí a možno sa bude realizovať práve Váš návrh.

Určite vznikne rebríček plavcov klubu a bude sa priebežne meniť ako sa budete zlepšovať. Vždy podľa naplávanej vzdialenosti, hlásiť môžete od polkilečka po 100m vyššie a podľa teploty vody. tentokrát slabšie výkony budeme vymazávať a posun v rebríčku bude na základe vzdialenosti a teploty vody.

A to musia plávať všetci?

Nie, nemusia, iba Tí čo chcú a kedy chcú, howg.

Komu to mám hlásiť?

Predsedovi: osobne, mailom, prípadne formulárom .

Ď a l e j už n e č í t aj , a k n i e si n e n a ž r a n ý !!!

Chlado-mil

Zaplával si chladné kolečko aj ortodoxné chladové kilečko a stále nemáš dosť? Nezúfaj stále je kam sa posunúť. Zváž svoju rýchlosť, stav v akom si doplával kilečko atď. Počkaj si na tú svoju teplotu a z rozumom a pod kontrolou môžeš ísť do toho.

Čo je to za zviera ten Chladomil? Je to človek čo dokáže zaplávať jednu míľu, čo je presne 1 609,344 m v chladnej vode a teda Chlado-mil sa dá vyložiť aj akože niekto, kto má rád chladnú vodu dokonca by sa dalo povedať, že ju miluje. Ale pravda je taká, že v nej dokáže zaplávať jednu míľu, čo sa v broken english môže napísať ako "mil" a nie správne "mile". Čiže po anglicky cold mile (je zaujímavé, ako by asi vyjadrili angličania rozdiel medzi studeným a chladným, ale lingvistika nie je náš problém, hoci vedieť to, by bolo asi celkom cool 😉

Podmienky výzvy:

Vzdialenosť:

Treba preplávať najmenej 1610 m. alebo rovno 1650m lebo je to presne 11*po schody, ale na to by ste prišli už asi aj sami, že v Žiline plávame po schody, či?

Ak by sa niekomu mala zatočiť hlava, alebo má diskalkúliu tak nech si to dá napr. tak ako je vyobrazené na obrázku, ale neviem komu sa bude chcieť cupkať popri ňom a GPS track by bol v tomto prípade viac než vhodný.

Povolená výstroj:

Samozrejme len plavky, čiapka tentokrát len silikónka, žiaden neoprén a ani žiadne topánky do vody, tie by Vám len prekážali pri plávaní. Plavecké okuliare a štuple do uší sú povolené.

Teplota vody

max 14,9°C

Prečo pod 15? a nie pod 12? Veď obyčajne je chladná voda definovaná, ako voda od 8°C do 12°C.


Lebo sa máme radi a z teórie vieme, že:

Ak má voda viac ako 20°C plávanie je časovo neobmedzené.
Ak sme začiatočníci, pri teplote vody 15-20°C plávame maximálne 40 minút,
pri teplote vody 10-15°C 30 minút,
pri teplote vody 5-10°C do 10 minút,
pod 5°C do 5 minút.

Takže sme zmiernili podmienky na vodu do 15°C pri trochu dlhšej vzdialenosti o 40m

Je samozrejme na Vašom uvážení, stave tela, ducha, plaveckej a otužileckej výkonnosti, či si zvolíte variant ortodoxný chladno-mil a zaplávate túto vzdialenosť do 12°C (max 11,9 alebo "len" chladno-mil a využijete tie 3 stupne navyše teda max 14,9°C.

Samozrejme míľa sa dá plávať aj v studenej vode, dokonca v ľadovej a ľadová míľa "zero" aj vo vode pod 2°C po novom (donedávna bola zero pod 1°C). Ale na to sú špeciálne podujatia s celým tímom usporiadateľov vrátane pripravených záchranárov a medikov.
Na Slovensku ľadovú míľu zaplávalo len pár jedincov a Richard Nyáry v Spišskej Novej Vsi na pretekoch Slovenského pohára v zimnom plávaní zaplával dokonca ľadovú míľu pri teplote tesne nad 2°C a trvalo mu to 28 minút. Rišo teda pláva rýchlo, a je otužilý. Kým on dá míľu, naši najlepší plavci v klube by zaplávali sotva kilometer. a pri dvoj stupňovej vode ani to nie.

Takže držme sa zatial s úctou v rozumnej vzdialenosti od týchto cieľov a plánujme realisticky po stupienkoch, tak ako pri Ľadoplavcovi. Najprv si skúsme zaplávať v chladnej vode polkilečko, neskôr kilečko potom ortodoxné kilečka keď nebudeme mať stále dosť tak môžeme postupne vo vode nad 12°C skúsiť Chladomila a až potom keď ešte stále nebudeme mať dosť sa môžeme pustiť do toho ortodoxného. Máme čas nemusíme prekonať všetky méty v jednom roku, ani sa to nedá a niekto narazí na svoje limity oveľa skôr a musí sa najprv riadne zdokonaliť v plávaní, lebo limity.....

Na obrázku je záznam trasy, ktorú plávali Miška a Ivor vlani 18.5.2021 pri teplote vody pod 12°C (Teplote v máji pomohli zamrznutí muži a Žofia). Takto však plávať všetci nebudeme, držme sa plávania pri brehu, pokiaľ nemáme dostatok skúseností. Plávať krížom krážom začneme pri teploty vody nad 18-20 °C kedy už vraj nie sú žiadne časové obmedzenia, ale poniektorých "muklov" by ste do vody napriek tomu ešte stále nedostali.

Bezpečnostné doporučenia

Platia tie isté ako pri kilečku, akurát pri míli už ide naozaj o skúsenosti, neplatia tu časové limity ale za nedostatok skúsenosti sa platí....

Každý výzvu plní na vlastnú zodpovednosť ako pri všetkej našej činnosti.

Dokedy táto výzva platí a kedy sa dá plniť?

Rovnako ako pri Kilečku

Bude aj tričko?

Ak bude pri kilečku tak bude aj tu.

A to musia plávať všetci?

Nie, toto naozaj nemusia.

Komu to mám hlásiť?

Predsedovi: osobne, mailom, prípadne formulárom Hláste aj neúspešné pokusy nad 1000 m

Jeden komentár k “Chladné kilečko a Chlado-mil – propozície

Odpovedať