Chladné kilečko a Chlado-mil rebríček plavcov klubu

Chladné kilečko a Chlado-mil rebríček plavcov klubu

Ide o výzvu pre plavcov klubu, ktorú môžu plniť kedykoľvek, keď teplota vody vo VD je pod 15°C a zvlášť ešte lepšie keď je pod 12°C, vtedy je to naozaj to pravé - ortodoxne chladné. Výkon treba nahlásiť buď priamo predsedovi, alebo prostredníctvom formulára

Celé propozície nájdete tu: https://www.tucniakyzilina.sk/2021/03/30/chlado-mil-propozicie/

Výkon v rámci teplotnej kategórie do 12 a do 15°C sa môže postupne zlepšovať a to jednak posunom preplávanej vzdialenosti, alebo teploty smerom dole pri rovnakej zaplávanej vzdialenosti. Tabuľky sú zoradené podľa vzdialenosti a v prípade rovnakej vzdialenosti podľa teploty vody od nižšej k vyššej.

Jeden plavec môže figurovať max v dvoch tabuľkách podľa rozpätia teplôt. Napr. do 12°C zaplával 800 m ale nad 12 (vrátane do 15) zaplával už 1200 tak bude raz zapísaný v ortodoxnom polkilečku a raz v chladnom kilečku.

Teplotu vonkajšieho prostredia nezohľadňujeme, hoci hrá dosť veľkú rolu, hlavne pri regenerácii po výkone tzv. dotrase ;). J ena každom plavcovi kedy si naplánuje zaplávať svoju vysnívanú métu, pri zohľadnení svojich schopností.

Veľa zdaru pri plávaní a bez následkov po doplávaní !

Chladné "ortodoxné" pol-kilečko (500m a viac po 100m) vo vode pod 12°C doteraz zaplávali:

Meno a Priezviskovzdialenosť 500m a viac po 100m KedyTeplota vody
Jozef Mičák800 m 29.4..20219,8°C
Ivan Plaštiak600 m 18.4.20218,3°C
Peter Mičic600 m1.4..20219,5°C
Dagmar Paulusová600 m27.4..202110,3°C
Július Kotrč600 m 27.4..202110,3°C
Peter Čorej600 m9.5.202111,2°C
Jozef Repčík500 m20.4..20218,1°C
Michal Holeščák500 m29.4..20219,8°C
ortodoxné chladné polkilečko

Chladné pol-kilečko (500m a viac po 100m) vo vode od 12 do 15°C doteraz zaplávali:

Meno a Priezviskovzdialenosť 500m a viac po 100m KedyTeplota vody
Marta Plaštiaková700 m 11.5.202112,9°C
chladné polkilečko

Chladné kilečko "ortodoxné" (1000 m a viac) vo vode do 12°C doteraz zaplávali:

Meno a Priezviskovzdialenosť 1000 m a viac po 100mKedyTeplota vody
Karol Končál1200 m4.5.202111,0°C
Emília Židuljaková1100 m8.5.202110,4°C
Zuzana Brončeková1000 m8.5.202110,4°C
Janka Maťhová1000 m8.5.202110,4°C
Martina Ivašková1000 m8.5.202110,4°C
Michal Hlavinka1000 m26.5.202211,0°C
Ľudovít Jambrich1000 m9.5.202111,2°C
ortodoxné chladné kilečko

Chladné kilečko (1000 m a viac) vo vode od 12 do 15°C doteraz zaplávali:

Meno a Priezviskovzdialenosť 1000 m a viac po 100mKedyTeplota vody
Martina Ivašková1100 m16.5.202112,9°C
chladné kilečko

Chlado-mil "ortodoxný"(1610 m a viac) vo vode do 12°C doteraz zaplávali:

Meno a PriezviskovzdialenosťKedyTeplota vody
Ivor Rizman2200 m9.5.202111,2°C
Michal Stanko1700 m27.4.202110,3°C
Katka Panisová1700 m4.5.202111,0°C
Michaela Pastorková1610 m 4.5.202111,0°C
ortodoxný chlado-mil

Chlado-mil (1610 m a viac) vo vode od 12 do 15°C doteraz zaplávali:

Meno a PriezviskovzdialenosťKedyTeplota vody
Ivor Rizman3880 m 3.6.202114,1°C
Ľudovít Jambrich2100 m30.5.202112,3°C
Anna Tužinčinová1850 m 3.6.202114,1°C
Monika Labudová1850 m 3.6.202114,1°C
Michaela Pastorková1800 m1.6.202113,6°C
Marek Kotus1800 m3.6.202114,1°C
Milan Kotus1800 m 3.6.202114,1°C
Michal Hlavinka1675 m1.6.202113,6°C
Slavomír Mlich1675 m1.6.202113,6°C
Jozef Mičák1610 m16.5.202112,9°C
Zuzana Brončeková1610 m 3.6.202114,1°C
Jana Maťhová1610 m3.6.202114,1°C
chlado-mil

Jeden komentár k “Chladné kilečko a Chlado-mil rebríček plavcov klubu

Odpovedať