Vedeli ste o klube Tučniaky Žilina?

Vedeli ste o klube Tučniaky Žilina?

K 30.4.2021 evidujeme v klube otužilcov Tučniaky Žilina 77 ľudí, ktorí budú vedení v ďalšej sezóne 2021/22 ako členovia klubu.

Z toho je 23 žien a zbytok 54 sú muži

Z hľadiska veku prevláda medzi členmi klubu kategória od (vrátane) 40 do 50 rokov. Demografická krivka je ale naklonená k starším ročníkom, deti do 18 rokov momentálne medzi sebou neevidujeme.
V grafe je vidieť zastúpenie vekových kategórií po 10 rokov - označený je stred kategórie napr. 45 je kategória od 40(vrátane) do 50 rokov

Priemerný vek Žilinského tučniaka je tesne pod 50 rokov, muži sú priemerne trochu starší, ako ženy ale len priemerne cca o rok 😉

Pikoška na záver: Priemerný vek členov predsedníctva sa presne rovná veku súčasného predsedu klubu a je o sedem rokov vyšší ako priemerný vek Žilinského Tučniaka 😉

Odpovedať