Plán klubových akcií

Klub pripravuje do konca roka tieto akcie.

1.10. 2020 Plávanie pri splne - sa z dôvodu avizovaných opatrení nekoná

24.10. 2020 o 10:00 Brigáda - sa z dôvodu opatrení nekoná. Viď bližšie článok v aktualitách.

6.12.2020 o 14:00 Mikulášske plávanie

Vianočný beh a plávanie - termín konania upresníme

29.12.2020 Kapustnica - miesto a čas upresníme

Súťažné akcie a iné akcie, stretnutia otužilcov, ktoré budú poriadané inými klubmi, nie sú súčasťou tohto zoznamu.

Odpovedať