Krst nových členov 19.2.2023

Krst nových členov 19.2.2023

Aladin a dokonca aj poväčšinou optimistickejší Švajčiari (Meteoblue) hlásili na nedeľu vytrvalý dážď.

Náčelník by to najradšej už v sobotu odpískal, ale predseda ho presvedčil, že nie to kedy inokedy a adepti už majú napečené a sľúbili že môžu a aj prídu.

Zo zúfalstva napísal do skupiny, že krst sa koná a o druhej prestane pršať a keby náhodou nie, tak krst aj tak bude.

Po jednej poobede dokonca vykuklo na chvíľu aj slnko, aby v zápätí začalio liať.

Tak sme sa nakoniec začali schádzať v daždi pod ochranou parazólov pri chatke a o druhej prestalo pršať.

Pripravil sa "sklz" do vody. Adept Peter V. krompáčom prerúbal prístup cez príbrežný ľad k vode.

Predseda nabral vodu s ľadom na krst.

Jozef R. priniesol lano, aby sa bolo čoho pridŕžať a nikto sa neskĺzol do vody na spôsob našich cisárskych maskotov.

Adepti povykladali napečené, Martuška P. priniesla ako vždy olivovo mozarelových tučniačikov.

A tak po krátkom príhovore sa išlo na to. Adepti sa postavili do radu a náčelník s predsedom uskutočnili akt krstu ľadovou Vážskou vodou a odovzdanie krstných listov.

Po chvíli bolo hotovo a nasledovalo fotenie vo vode atď...

Potom sa do vody pridali aj ďaľsí členovia klubu a náčelník na kryhe zapózoval ako keby surfoval na paddleboarde, alebo len fotil?

A potom si zaplával kto chcel, koľko chcel. A prišli sa na nás pozrieť aj kormorány.

Ako bol kdesi napísal pán Banáš, podstatné je vyjsť z vody....

Keď sme ochutnali prinesené a trochu sa spoločne potriasli niekto sa rozhodol,, že už nám zábavy stačilo a začalo opäť pršať.

Tak nech sa našim novopokrstencom (Michalovi O., Jozefovi P., Petrovi V., a Petrovi Ch.) u nás dobre darí a nech im chladná voda prináša len radosť a odoženie každú starosť.

Odpovedať