XIII. ročník stretnutia slovenských  otužilcov v Žiline – predbežný oznam.

XIII. ročník stretnutia slovenských otužilcov v Žiline – predbežný oznam.

Po 3 biednych rokoch pripravuje klub otužilcov Tučniaky Žilina obnovenie tradície "Valentínskeho" plávania v toku Váhu.
(V roku 2020 kolidovala akcia s MS v Blede a ďalšie dva roky sme nič takéhoto rozsahu nemohli organizovať.)

Kedy: 11.2.2023 (sobota) štart plávania predbežne o 14:00. Stretnutie od 12:00 - registrácia a pod...

Kde: v toku Váhu pod VD Žilina

Trate: Vzdialenosť si určí každý na základe posúdenia svojich schopností a na vlastnú zodpovednosť. Najdlhšia trať je určená na 1000 m. Pohodlne sa dá z vody po schodoch vyjsť po 350 m. Sú tam betónové schody. Ostatné trate 100, 200, 500, 750 m budú označené miesta, kde sa dá predrať cez príbrežné porasty alebo je iná možnosť výstupu na breh.

Prihlasovanie: po vybavení príslušných povolení na organizovanie akcie bude spustená registrácia na podujatie cez prihlasovací elektronický formulár. Po naplnení max počtu bude zastavená. Prihlásenie na mieste nebude možné.

Štartovné: upresníme (max. 10 euro).

Počet účastníkov obmedzíme na 150 kvôli možnostiam zázemia (Reštaurácia Marína) a aj zvládnutelnosti zabezpečenia bezpečnosti plávania v toku Váhu.

Poviná výbava účastníkov: plavecká bójka

Odporúčané vybavenie: obuv do vody kvôli výstupu na breh a návratu na štart po brehu.

Pár motivačných z posledného stretnutia v roku 2019

Odpovedať