XIII. ročník stretnutia slovenských otužilcov v Žiline – propozície a prihlasovanie

XIII. ročník stretnutia slovenských otužilcov v Žiline – propozície a prihlasovanie

Dátum podujatia:             sobota, 11.2.2023

Miesto zhromaždenia:   Gymnázium Varšavská ul., Žilina  mapa

12.00   Začiatok prezentácie účastníkov, kontrola platieb, prípadne platba na mieste
13.30   Presun účastníkov na štart  (1,2 km pešo)
14.00   Príhovor, fotenie, bezpečnostné pokyny
14:15   Vstup do vody
14:45   Ukončenie plávania a presun  do Gymnázia Varšavská
15:00   Voľná zábava, odovzdanie účastníckych listov, (Občerstvenie (Guláš, čaj,, zákusky....)

Miesto plávania:    Pláva sa v toku Váhu dolu prúdom. Návrat na štart je pešo popri  brehu  
Vyznačené trate:   100, 200, 350, 500, 750, 1000m.

Dĺžku trate si volí každý plavec sám, podľa svojich schopností a na vlastnú zodpovednosť.
Usporiadateľ môže podľa výšky vody a sily prúdu dĺžky tratí obmedziť.

Najpohodlnejší výstup z vody:   na 350m,  betónové schody

Ostatné trate:  100, 200, 500, 750 a 1000m budú mať označené miesta, kde sa  dá vystúpiť na breh.
V prípade potreby je možné vyjsť na breh na ktoromkoľvek mieste.

Počet účastníkov: je limitovaný na 150

Upozornenie:         Podujatie je určené výhradne pre plavcov !  Prúd vody a priestor pri štarte neumožňujú státie vo vode pri brehu, ani pohyb neplavcov.

Prihlasovanie

Len cez elektronický formulár do 8.2.2023 18:00
Link na formulár:  https://forms.gle/KYVgSCG9AuR25PxR7
Prihlasovanie na mieste bude umožnené len v prípade nenaplnenia kapacity cez elektronický formulár
Naplnenie kapacity podujatia bude včas oznámené na tejto stránke.

Zoznam doteraz prihlásených,

Zoznam je aktualizovaný niekoľko krát denne ale nie automaticky hneď po prihlásení....

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16qqSso7dDDipl04bq1qSOaxnEqKWh3xKiv_6-_fDDLQ/edit?usp=sharing

Štartovné

Pri úhrade na účet do 8.2.2023 10 Eur
Pri úhrade na účet pre členov klubu Tučniaky Žilina 7 Eur
Platba v hotovosti na mieste 15 Eur, platí aj pre členov klubu Tučniaky Žilina

Platba na účet OZ Tučniaky Žilina

IBAN: SK60 7500 0000 0040 3009 2207 do správy pre prijímateľa uveďte meno zhodné s prihlasovacím formulárom.

Pre rýchlu možnosť platby nižšie je QR kód alebo si ho môžete vygenerovať

Poviná výbava účastníkov: plavecká bójka !!!

Bez bóje nebude účastník pripustený na štart !!!

Odporúčané vybavenie: 

Obuv do vody kvôli výstupu na breh a návratu na štart po brehu.
Celta, igelit, nepremokavá plachta - na odloženie, prípadne zakrytie odevov pri daždi či snežení

Mapky podujatia:

Trate: na mapke sú vyznačené vzdialenosti 100, 200, 350,  500, 750 a 1000m.

Trate

Mapa presunu pešo z Gymnázia na Varšavskej ceste k miestu štartu

Doprava a možnosti parkovania pre príchod do ZA osobnými autami.

Pri Gymnáziu na ulici Matice Slovenskej a na parkovisku pri OSBD viď Mapa.

Nezachádzajte aurami ku Gymnáziu, je tam jednosmerka a budete potom blúdiť...

Parkovanie Pri Gymnáziu Varšavaká

Parkovanie pri mieste štartu, pred Extrem parkom, alebo na druhej strane mosta je tiež menšie parkovisko. viď mapka.

Parkovanie pri mieste štartu

Príchod vlakom alebo busom zo stanice Žilina a doprava MHD zo zástavky železničná stanica linkami č.4. od stanice alebo 14 z opačnejj strany cesty (treba prejsť podchodom) na zástavku Matice Slovenskej
Časovo výhodnejšia (cca 12 minút je doprava linkou) č. 14.

príklad spojenia MHD zo železničnej stanice.

Platiť v MHD sa dá priamo v trolejbuse pri žltých označovačoch lístkogv platobnou kartou. Dopravné je 75 Centov.

Stretnutie sa uskutočňuje na pozemkoch a s povolením a rešpektovaním podmienok daných štátnym podnikom

Odpovedať