Poďakovanie

Poďakovanie

Činnosť klubu nepredstavuje len otužovanie a reprezentácia na podujatiach. O týchto aktivitách informujeme v poslednej dobe často.

Aby klub mohol fungovať je treba vytvárať aj primerané podmienky. Vytvorené zázemie potom slúži nielen členom klubu, ale aj širšej verejnosti so záujmom o otužovanie a plávanie na VD Žilina.
Iste ste postrehli, že najprv sme spoločne pokryli našu chatku (bývalú vrátnicu) novou krytinou,

V roku 2022 a 2023 sme boli úspešní vo výzve Nadácie EPH, ktorú založil Energeticko priemyslový holding a.s.
O grantovej výzve "V mojom okolí" nás informoval náš ćlen, zamestnanec Holdingu EPH Michal Hlavinka, ktorý dal projektu potrebné dobrozdanie a aj sa podieľal na jeho realizácii. V roku 2023 dala dobrozdanie okrem Michala aj Gabriela Tupá, ktorá je tiež zamestnanec holdingu.

V roku 2022 sme od nadácie získali 2000 Euro, za ktoré sme vybudovali prístrešok, ktorý nám poskytuje krytý priestor na prezliekanie a odkladanie osobných vecí pri tréningoch a tiež pri spoločných klubových akciach.
V roku 2023 sme opäť od tejto nadácie získali ďalší príspevok vo výške 1500 Euro, za ktoré sme nakúpili materiál na zhotovenie lavíc, vešiakov, stolov v prístrešku. Zakúpili sme aj ďalšie vybavenie pre potreby klubu a zhotovenie spomenutého vybavenia.
Pozemok bolo treba aj odvodniť, tak sa zakúpili a zabudovali aj drenáže, aby voda z odkvapov odtekala tam, kde má a nehromadila sa nám na pozemku.

Nakoľko na pozemku nie je zavedený elektrický prúd, zakúpili sme tiež akumulátorovú chvostovú pílu, aku-skrutkovač a aku vyžínač na úpravu okolia plota, kam mestské kosačky nadosiahnu.
Vďaka tomuto príspevku máme tiež zakúpenú 60 litrovú kotlinu s príslušenstvom.
V priebehu roka nám začalo do chatky zatekať cez staré okno, tak sa zakúpil a namontoval lexan, ktorý chráni samotné okno.

Dnes sme vo fáze finalizácie. Lavice sú zmontované, natreté, vešiaky sú pripravené na montáž. Okrem donorov treba oceniť aj prácu všetkých členov, ktorí sa na realizácii podieľali, či pri výstavbe prístrešku, jeho natieraní, prenášaní, či prevážaní materiálu.

Nebudeme menovať všetkých, bol by to dlhý zoznam, každému, kto priložil ruku k dielu, patrí vďaka. Patrí sa spomenúť aj iniciatívy mimo projektov. Ako príklad uvedieme inštaláciu osvetlenia prístrešku, úpravu okolia pozemku, vyčistenie a uloženie umelého "trávnika", úpravu ohniska a pod.

Pri všetkých týchto činnostiach od myšlienky, cez plánovanie, organizáciu brigád až po realizáciu bol náš "náčelník" Jozef Repčík, bez ktorého nasadenia by sme možno mali len kopu materiálu. Vďaka Jozef, si príkladom pre všetkých členov klubu. Vďaka aj tým, ktorí sa pridali, prenášať, montovať, pokrývať a natierať. Tiež tým, čo pomohli aj vybavením a fortieľom, know how od tesárstva po pokrývačské práce, autom na prevoz materiálu a pod. Vďaka tiež dodávateľom dreva z firmy TechWood.

Dosť bolo slov. Pár fotiek na ilustráciu dokreslí o čo v projektoch išlo a ako sme na tom dnes.

Stavba prístrešku, natieranie...

Prístrešok sa už používa s provizórnym, rokmi nadubudnutým vybavením z okolia.

Strecha chatky, zladená s prístreškom, príprava na otvorenie sezóny.

Zahájenie sezóny 2023/24 už v novom prístrešku

Materiál na lavice a vešiaky je narezaný, treba ho vybrúsiť a zmontovať

Dočasné uloženie

Prototyp zmontovaný novým náradím

Lavičky sa očividne množia každým dňom


Blížime sa do finálnej fázy

Prišlo ochladenie lazúra schne pomaly

Lazúry nikdy nie je dosť stále ju treba dokupovať.... vyžínačka už odpočíva...

Spojovacieho materiálu postupne ubúda...

Takto nejako bude vyzerať vnútro prístrešku, lavice budú však aj okolo plota, vmestíme sa!

Odpovedať